Audio

Antoni Szalowski’s Trio Movement 1

Antoni Szalowski’s Trio Movement 2

Anna Walentynowicz’s Movement 3, “Conversation”

Anna Walentynowicz’s Movement 4, “Merry March”